Efterårsudstilling i Kirkeladen i Tikøb
21. SEPTEMBER - 23. OKTOBER

Indbydelse til fernisering i Tikøb Kirkelade
på Kulturnatten 21. september kl. 19-21
Præstevænget 14, 3080 Tikøb

I Kirkeladen er der fernisering på en udstilling med malergruppen ”Naivisterne” fra Helsingør. Kunstnerne vil være tilstede og vil kl. 19.30 fortælle om deres billeder. 
Alle er velkomne.

Udstillingen kan herefter ses tirsdag og torsdag ml. 10-12
samt efter søndagens gudstjeneste indtil 23. oktober
eller efter aftale med sognepræst Annemette Nissen.

At være naivist er ikke det sammen som at være naiv.
Det må man tit forklare, når det drejer sig om naivistiske malerier. Til gengæld søger det naivistiske maleri ofte at beskrive livet som muntert, optimistisk og farverigt.

De naivistiske malere i Helsingør er en lille gruppe som maler små festlige, fantastiske, humoristiske og ikonagtige billeder. Et univers med sit eget forståelige sprog og underfundige udtryk og fortælling, der står åben for iagttagelse, fordybelse og oplevelse. Den naive kunst dekorerer og udsmykker. Den fabulerer. Den skildrer menneskers hverdag, glæde, livsudfoldelse og skæbne. Det spændende og forbløffende udtryk er fælles i den naivistiske kunstneriske verden.

Den rene naivistiske kunst har – her i landet – ført en stilfærdig og ret ubemærket tilværelse og er ind imellem blevet mødt med overbærenhed og skuldertræk. Men betydelige kunstnere som bl.a. Hans Scherfig, Robert Storm Petersen, Henry Heerup og Knud Erik Færgemann har gennem de sidste to menneskealdre været med til at skabe respekt om og interesse for den naivistiske kunst.

De naivistiske kunstnere maler det, de ser; de søger at gengive virkeligheden så umiddelbar som muligt for derved at styrke maleriets følelsesmæssige udtryk. Der er derfor en stil, som går langt, langt tilbage og spreder sig vidt ud i verden.

Hver kunstner har selvfølgelig sit særpræg, men fælles er mangfoldighed i farver og glæde ved at fortælle historier.

Gennem de senere år har der været arrangeret flere og flere naivistiske kunstudstillinger, ligesom man indenfor denne kunstgruppe har dannet foreninger og sammenslutninger.

Helsingør naivistiske malegruppe består af syv kvinder og er en del af Ældre Sagen Helsingør.

På de naivistiske maleres vegne
Hanne Gray og Eva Arnsfelt

Menighedsrådet byder på et glas vin og en kop kaffe.

Alle er velkomne!
Sognepræst i Gurre-Tikøb
Annemette Nissen