Sogneeftermiddage i Kirkeladen
Fredag den 29. september kl. 14.30
 
Historiker Anders Lundt Hansen, som er en meget underholdende foredragsholder, vil holde sit nyeste foredrag ”Afskaf vikingetiden”.

Anders Lundt Hansen skriver:  I århundreder stævnede de skandinaviske langskibe over bølgerne i jagten på sølv, magt og ære. For lidt over 100 år siden opfandt man ordet ”vikingetid” til at beskrive den skandinaviske ekspansion i middelalderen, men nøjere undersøgelser viser, at det er et begreb, der forstyrrer mere, end det forklarer. I foredraget afslører jeg, hvad viking egentlig betyder, og hvad der reelt foregik i de dramatiske århundreder mellem 800 og år 1100. Det er et foredrag som giver noget at tænke over, og måske provokerer lidt. For hvor går grænsen mellem det vi ved, og det vi tror, vi ved? 

Fredag den 27. oktober kl. 14.30

Susanne V. Knudsen vil i foredraget ”PÅ KNÆ FOR LIVET” om forfatterne Halfdan Rasmussen og Ester Nagel give indblik i et kunstnerægteskab og i forfatterskaber fra en tid, der var præget af krise-, krigs- og efterkrigstid. De biografiske beretninger bygger på breve og dagbøger, som fletter sig ind i udviklingen af deres forfatterskaber.

Susanne V. Knudsen har undervist og forsket i nordisk litteratur og medier. Er i dag professor emerita og skribent. Hendes bog om forfatterparret udkommer i 2018.

Fredag den 24. november kl. 14.30

”Taknemmelig for livet” - en eftermiddag med Mette H. Kirkegaard, forfatter, poet og sangerinde, stud.mag. retoriker. Mette Kirkegaard skriver: ”Jeg er optaget af liv og død, af glæden, der findes i det nærværende nu. Lige siden jeg begyndte at skrive sange, har det optaget mig, hvordan musikken på særlig vis vækker glæden, uanset hvor i livet man befinder sig.

Kom og vær med til en livsbekræftende eftermiddag!

Fredag den 8. december kl. 14.30

Julefest med sang, musik, julekaffebord, godter og underholdning. Juletræet vil være pyntet, og så skal vi naturligvis spille årets julebingo.